Whitening Strips

Whitening Strips eller som det ibland också kallas tandbleknings stripstandblekningsremsor eller “white strips” är begrepp vilka ämnar beskriva en och samma sak.

Oavsett vad man väljer att benämna det hela har det hela en och samma funktion – nämligen att erbjuda möjligheten till att bleka sina tänder på ett smart och framför allt enkelt sätt.

Bästa white strips i Sverige 2024

 • Bäst I Test 2024
 • Snabbaste Resultat
 • Garanterat Du Får Vitare Tänder
 • Test Vinnaren I Flera År
 • Snabb Leverans
 • Bleker Tänderna Snabbt
 • Billigast I Sverige

Produkten i fråga är precis som det hela antyder – remsor vilka appliceras med en form av blekningsgel varav det hela ämnar appliceras genom att fästas på användarens tänder.

Blekningsremsorna i fråga lämpar sig som en adekvat alternativ för alla de vilka upplever en hektisk vardag eller helt enkelt uppfattar det hela som att man inte har tillräckligt med tid för att kunna genomgå en traditionell tandblekningsbehandling.

Remsorna i fråga har utformats för att vara enkla att använda – något som i sin tur innebär att även de mest kluvna bör kunna förhållandevis snabbt finna sig till rätta med produkten i fråga.

Det hela kräver minimalt med tid – där en session tenderar att ta mellan 15–20 minuter. Dock så kan man genomföra det hela betydligt snabbare när man väl blivit varm i kläderna.

Om du har som mål att nå bästa möjliga resultat i samband med att du väljer att projicera din vita leende med hjälp av white strips rekommenderas du att anamma behandlingen en gång per dag – under en period på 7 dagar.

Ett problem som tenderar att uppstå i samband med viljan att bleka sina tänder återges i form av att tandblekningsremsor används sällan lika flitigt av individer vilka önskar bleka tänderna.

Det hela innebär att när gemene man väl bestämmer sig för att bleka tänderna tenderar tillgången att vara aningen begränsad där fabrikatet i fråga oftast anses varar ytterst begränsade.

Några av de varumärkena som du hittar på den svenska marknaden som säljer bleknings strips är DentwayBeconfidentMy White och Pure Shine. De märkena som de säljs mest av samt vilka även erbjuder bäst resultat tenderar att återspeglas i form av Dentway och Beconfident.

Föregående härleds till en rad tester där involverade fått prova och ta del av produkterna som erbjuds. Rekommendationen är att börja med att prova en av dessa två varumärken först eftersom My White och Pure Shine ger inte önskat resultat baserat på de tester vilka utförts som ett led i att säkerställa produkternas förmåga gällande tandblekning avsett för hemmabruk.

När du bestämmer dig för att beställa hem tandblekningsprodukter kommer det hela att återspeglas i form av självhäftande remsor vilka i sin tur räcker till att genomföra 10-14 behandlingar. 

Remsorna i fråga är universella – något som i sin tur innebär att de kan appliceras på tänder – både när det kommer till övre och den undre delen av käken – utan att man för den delen behöver förta sig!

Den primära fördelen med white strips är möjligheten att applicera det hela hemma – utan att man för den delen behöver lämna soffan. Samtidigt kan man behandla både den undre och övre delen av käken – något som i sin tur spara in på en massa tid som man kan istället ägna åt något betydligt mer meningsfullt!Vilka tandblekningsremsor är bäst?

Enligt våra efterforskningar är Dentways senaste tandblekningsremsor de absolut bästa på marknaden för närvarande enligt de resurskrävande tester vilka vi genomfört under det gångna året.

Dessa whitestrips erbjuder dig möjligheten att bleka dina tänder upp till 3 färgtoner – något som i sin tur resultera i betydligt mer ljusare och vitare tänder – en period som enligt tillverkaren ska kunna uppnås inom en period om endast 5 dagar!

Stripsen har blivit kliniskt och opartiskt testade och resulterade i att man bedömde det hela som den produkt som i sin tur mynnar ut i det mest påtagliga slutresultatet bland alla de strips vilka återgavs i testet.

Under testerna visade det sig att de personer som provade på Dentways White strips såg resultat redan efter den första behandlingen. Efter att har testat remsorna under fyra dagar kunde en påtaglig skillnad identifieras i form av tre vita nyanser.

Applicerar du de nämnda blekningsremsorna under 20-30 i form av en period om 7 dagar kommer du enligt Dentways egen utsago att kunna konstatera ett ytterst tillfredsställande och behagligt slutresultat.

Vi instämmer med ovanstående eftersom vi valde att prova det själva och kunde konstatera en signifikant förbättring vid valet att applicera produkterna under den rekommenderade perioden.

En annan stor fördel med produkten är det faktum att priset för Dentways tandblekningsremsor är betydligt lägre i jämförelse med deras närmaste konkurrent i form av Beconfident.

Några andra alternativ som du också kan välja att testa om du vill ha en högre valfrihet är White One Strips 3D – något som förser dig med ett verkningsfullt resultat inom en period om endast två veckor.

Fördelar med Whitening Strips

Den största fördelen med whitening strips är det faktum att produkten är betydligt enklare att applicera – samtidigt som man slipper strulet med att behöva använda klibbig gel i kombination med blekningsskenor när man gör en tandblekning hemma..

Det sistnämnda är knappast något vi rekommendera i att själva processen är betydligt mer krångligare och tenderar att resultera i flera misslyckade försök innan man faktiskt får till det hela adekvat.

Tack vare att blekningsgelén redan återfinns på remsorna slipper man kladda ned sig – samtidigt som man får möjligheten att enklare applicera remsorna utan att det hela riskerar att fläcka ned möbler, inredning och andra värdefulla objekt.

Ovanstående faktorer bidrar till en betydligt mer smidigare och bekväm applicering i jämförelse med gel – något som vi redan nämnt ofta orsakar en oreda som man sällan vill behöva förknippas med. 

Ytterligare ett plus med att du använder white strips är att du fäster dessa remsor på tänderna där man under tiden som det hela återfinns på tänderna kan faktiskt ägna sig åt mer produktion saker som att jobba, laga mat eller vad det än må vara.

En annan aspekt som behöver understrykas inom sammanhanget är att du även kan välja att svara på tilltal eftersom den verbala kommunikationen ej hämmas under tiden som remsorna återfinns på tänderna.

Förpackningen som innehåller blekningsremsorna är enkla att ta med i och med att det hela ej kräver särskilt mycket utrymme – något som i sin tur innebär att du kan välja att applicera remsorna när du befinner dig på resande fot.

Faktum är att du rent hypotetiskt kan välja att bleka tänderna oavsett om du befinner dig för närvarande. Faktum är att du kan befinna dig på ett flygplan, sitta på en buss eller agerar i form av medpassagerare under en härlig roadtrip!

Med andra ord är möjligheten oändliga när det kommer till appliceringsförfarandet – något som i sin tur innebär att möjligheterna är en enormt där endast du själv sätter stopp för vad som är möjligt i slutändan!Guide: Hur du bleker tänderna med Whitening Strips

Med vår enkla guide så kommer du kunna bleka dina tänder enkelt och effektivt med whitening strips.

Verktyg: Whitening strips genom vår lista

Du behöver: Tandkräm, Tandborste

Tid: 20 minuter

bleka tänderna med whitening strips steg 1

Borsta tänderna

Börja med att borsta dina tänder med din vanliga tandkräm för att rengöra dem och om det behövs använd även tandtråd för extra rengöring.

bleka tänderna med whitening strips steg 2

Förbered din strips

Ta ur dina whitening strips från förpackningen och ta bort skyddet från sidan som gelen sitter på.

bleka tänderna med whitening strips steg 3

Sätt fast på tänderna

Nu sätter du fast den övre delen och sedan den nedre delen på dina tänder.

bleka tänderna med whitening strips steg 4

Vänta 20 minuter

Efter endast 20 minuter så har du plötsligt vitare tänder än du hade innan tidigare under dagen. Grattis!

Notera: Efter varje genomfört applicering kommer tänderna att mynna ut i en ljusare och vitare nyans. För att du ska kunna följa blekningsprocessen rekommenderas det att använda dig av en nyanskarta eftersom det hela möjligt en tydlig spårbarhet.

Vem kan använda whitening strips?

Tandblekningsstrips är ett bra komplement till dig som sedan tidigare gjort en blekning av tänderna hos en tandklinik, tandläkare eller tandbleknings startkit. Du använder då whitening strips till att bättra på blekningen i fråga. 

När det kommer till de personer vilka kan använda produkten rekommenderar vi alltid att man rådgör med din läkare innan man väljer att tillämpa produkten. Framför allt när det kommer till de individer vilka för närvarande medicineras för en eller flera åkommor.

Vad innehåller tandblekningsremsor?

Blekningsremsorna har samma typ av tandblekningsgel som du hittar i andra liknande blekningsprodukter. Remsorna kan i sin tur liknas vid de som man får ta del av vid behandlingar och auktoriserade tandkliniker.

I samband med att man väljer att köpa whitening strips får man även motta en förpackning med remsor vilka återges i form av bleknings som du i sin tur sedan väljer att applicera på dina tänder.

Beroende på vilket varumärke du väljer kan det finnas vissa skillnader gällande ingredienserna som vederbörande tillverkare använder. Det hela innebär således att de kan förekomma vissa skillnader – beroende på var du valt att förvärva produkten i fråga.

Vad är det som skiljer tandblekningsremsor kontra andra blekningsmetoder?

Egentligen finns det inga större skillnader vid jämförelse av respektive metod i och med att remsorna i fråga utgörs av samma tandblekningsgel som i sin tur återfinns i många av de tandblekningspennor vilka återfinns på marknaden.

Det som kan utgöra ett problem med whitening strips är att man inte lyckas komma åt de tänder vilka återfinns längst bak på käken vid appliceringar av de utvalda tandblekningsremsorna.

Strips är ideala att appliceras (precis som tandblekningspennor) på alla de tänder vilka du redan har blekt en gång tidigare för att du ska kunna få ut det bästa resultatet i samband med behandlingarna.

Remsorna är lätta att applicera då gelen är redan appliceras – samtidigt som du ej behöver bemöda dig med onödig kladd. En annan positiv aspekt är att du kan föra en verbal kommunikation och ägna dig åt andra aktiviteter i samband med appliceringen av tandblekningsremsorna.

White Strips – Finns det några risker med det hela?

Det faktum att samma typ av gel tillämpas för blekningsremsor som för andra typer av blekningsmetoder innebär det hela att remsorna i fråga är helt ofarliga att applicera för gemene man.

Vidare är de ämnen vilka återges i produkten godkända för receptfritt bruk – något som i sin tur innebär att det hela bör ej orsaka några allvarliga biverkningar. Dock rekommenderar vi att man alltid läser bipacksedeln för att undersöka det hela.

En annan aspekt som man behöver var uppmärksam på att alltid beställa tandblekningsremsor från beprövade och seriösa varumärken – något som i sin tur att risken att drabbas av negativa biverkningar är betydligt mindre än nyttjandet av mindre kända varumärken.

Ovanstående innebär i sin tur att white strips lämpar sig som den ypperliga och mest adekvata behandlingsmetoden när det kommer till blekningen av dina tänder – oavsett om du befinner dig hemma i soffan eller på språng. 

Har du haft problem med dina tänder sedan tidigare eller helt enkelt känner dig osäker bör du kontakta din tandläkare innan du bestämmer dig för att inleda en tandblekningsbehandling.

Vissa aktörer vilka tillverkar produkter inom tandblekning erbjuder kostnadsfri rådgivning för intressenterna. Här får man möjligheten att ställa frågor gällande de potentiella hälsoriskerna, de olika behandlingsmetoderna för tandblekning eller vilka frågor man än må ha gällande det hela.

Andra metoder för tandblekning

Förutom tandblekningsremsorna existera det även en rad andra adekvata och pålitliga behandlingsmetoder när du går i funderingar gällande huruvida du ska börja bleka dina missfärgade tänder.

En av de mer populära metoderna benämns inom sammanhanget för ett tandblekningskit – något som ordagrant innebär att du tillämpa en form av gel i kombination med en specialdesignad tandblekningsskena.

Skenat i fråga appliceras sedan på tänderna varav du får möjligheten att ägna dig åt betydligt mer produktiva aktiviteter. Det ska dock nämnas att det hela gör det betydligt svårare att föra en verbal kommunikation med vederbörande motpart.

En annan blekningsmetod återges i form av en penna vilken i sin tur fyllts med blekningsgelé. För att applicera det hela behöver man nyttja pennan i form av en pensel som man i sin tur applicerar på tänderna.

Om du är ute efter snabbast möjliga resultat under kortast möjliga tid är ett besök hos en auktoriserad tandläkare oundvikligt i och med att vederbörande har tillgång till specialverktyget i form av laser som i sin tur möjliggörs av en betydligt snabbare blekningsprocess.

Den största negativa aspekten med behandlingsformer är själva kostnaden eftersom det hela kan komma att orsaka djupa hål i plånboken – framför allt om det kräver betydligt fler sessioner än vad man initialt räknat med.

Hur många sessioner man behöver genomföra är något som är ytterst individuell. Dock så växer antalet sessioner i paritet med huruvida man exempelvis röker, har genomfört tandblekning förut eller har i allmänhet missfärgade tänder.

Vi rekommenderar dock att man alltid fokuserar på att först och främst använda sig av tandblekningsremsor från välrenommerade och utvalda återförsäljare eftersom det både är betydligt mer tidseffektivt men kostar även betydligt mindre.

Effektiva tips vid appliceringen av tandblekningsremsor

Om man aldrig använt sig av tandblekningsremsor kan det vara svårt att veta hur man effektivare applicera remsorna. Som ett led i att hjälpa dig på traven kommer vi härnäst att presentera en rad tips vilka vi anser vara ytterst effektiva inom sammanhanget.

 • Hantering: Den tejp som även verkar i form som blekningsmedlet tenderar oftast att vara extrem kladdig- något som ofta resulterar att ytan där det hela återges på omgående fastnar vid kontakt med andra föremål. Man måste således vara ytterst försiktig när man drar av skyddshöljet för att undvika att första de dyrbara remsorna. Säkerställ även att remsorna förvara på en torr och sval plats för att ej skada av yttre faktorer.
 • Borstning: Innan man väljer att applicera remsorna måste man säkerställa att man borsta tänderna ordentligt. Helst ska man även använda sig av tandtråd för att rensa ut de rester vilka återfinns mellan tänderna. Det hela säkerställer en mer tillförlitligare och långt bevarat slutresultat. Har man exempelvis plack på dina tänder eller matrester kommer blekmedlet att visa sig var betydligt mindre effektivt.
 • Torkning: Efter att man avklarat borstningen behöver man alltid säkerställa att man torkar bort saliv – helst med hushållspapper eller en ren handduk. Precis som redan nämnts i appliceringsguiden kommer remsorna att fästa betydligt mer effektiva när de appliceras på torra tänder.
 • Applicering: Man rekommenderas att alltid börja med att applicera remsorna på framsidan av tänderna. Det hela säkerställa att tänderna som syns framhävs i samband med att man ler – något som för övrigt är den primära anledningen till att man valt att bleka tänderna initialt. I och med att tänderna endast bleks där remsan appliceras bör man nyttja en tops och trycka till remsorna mellan tänderna som ett led i att det hela applicera jämnt utan några luftbubblor.

Avlägsnande

När du anser dig vara klar med behandlingen behöver du även avlägsna dina remsor. Det hela tendera oftast att vara en bekymmersfri process – dock tenderar munnen att var kladdig i och med att gelen letar sig runt om i munnen.

Det är även viktigt att dra av remsorna på ett långsamt och försiktigt sätt eftersom de annars riskerar att slitas itu. Efter att man fått bort remsorna behöver man skölja munnen med ljummet vatten för att få bort resterna.

Eftervård

En adekvat eftervård är av yttersta vikt eftersom bevarandet av appliceringen grundar sig huvudsakligen på den eftervård som man valt att anamma efter att själva tandblekningsprocessen har slutförts.

Man bör efter avslutad behandling ej konsumera föda, röka, eller snusa under en period om 2-3 timmar. Dock så kan man vid behov dricka vatten om man verkligen upplever det vara nödvändigt vill säga.

Det hela härleds till det faktum att efter en avslutad behandling är tänderna generellt betydligt mer känsliga för missfärgningar. De porer vilka återfinns hos tänderna är vidöppna och är således betydligt mer mottagliga för att projicera den mörka färgen som härleds till kaffe, rökning, snus etc.

Om man har möjligheten bör man fokusera på att schemalägga det hela så långt in på kvällen – helst efter att man avverkat middagen eftersom det hela kommer innebära att man slipper inta föda och således minskar risken för onödiga missfärgningar.

För- och nackdelar med whitening stripes

Även om de positiva aspekterna väger över betydande inom sammanhanget existera det en rad negativa aspekter inom sfären för tandblekning vilka vi anser att läsaren i fråga måste vara medveten om som ett led i att kunna förbli objektiv.

Fördelar

 • Du får möjligheten att ta del av en effektivt och smidig behandling utan att behöva lämna hemmets väggar.
 • Du får ta del av välutformade och beprövade produkter vilka följer de strikta EU-lagarna.
 • Du får möjligheten att bleka tänderna oavsett var du råkar befinna dig för närvarande.
 • Du slipper kladda ner dig själv och interiören i och med den intuitiva designen hos remsorna.
 • Du får möjligheten att återigen få fram din ljusa leende utan att det behöver kosta dig skjortan!

Nackdelar

 • Du måste applicera remsorna så som det anges för att undvika att enstaka delar förblir missfärgade.
 • Du kan komma att uppleva ett ömmande tandkött i kombination med kraftiga ilningar.
 • Du kan skapa fler problem än nytta om du har hål i tänderna som du är ovetandes om vid tiden för behandlingen.
 • Du måste applicera produkten på exakt det sättet som återges för att undvika negativa biverkningar.
 • Du måste alltid välja produkter vilka godkänt av Socialstyrelsen och EU för att ej utsätta dig för onödiga risker.

Sammanfattning av tandblekning strips

White strips, tandblekning med strips eller remsor, som vi tidigare skrivit kommer i olika benämningar men implicerar i grund och botten på samma typ av produkt som ofta återfinns tillgänglig i dagligvaruhandeln eller ditt närmaste apotek.

För att du ska få den bästa möjliga resultat från det hela bör du prova på några gånger på att bleka tänderna utan att förvänta dig ett perfekt resultat varje gång. Ju mer du övar på det hela – desto bättre kommer slutresultatet att vara.

Remsorna utgör även ett adekvat alternativ om du önskar förbättra dina tidigare behandlingar – alternativ avlägsna mindre missfärgningar och fläckar vilka återspeglar sig på dina tänder för närvarande.

Tandblekningsremsorna är smidiga och lätta att applicera utan att du behöver ödsla en massa tid på att ta del av oändliga instruktioner om hur det hela är tänkt att appliceras rent konkret.

Du slipper även kladda ned dig och din omgivning med den gel som ofta tenderar att vara svårhanterlig i samband med traditionell tandblekning – framför allt vid användningen av en tandblekningsskena.

En annan stor fördel är att du kan välja att ägna dig åt andra aktiviteter men även föra en verbal diskussion – även om du ”de facto” för närvarande valt att applicera remsorna på både den övre- och nedre käken.

Vanliga frågor om White Strips

 • Vad är White Strips för något?

  Whitening Strips är i grund och botten samma sak som tandblekningsremsor. Det hela appliceras på tänderna som ett led i att få fram det vita och ljusa leendet – samtidigt som man eliminerar påtagliga missfärgningar.

 • Vem har bäst white strips?

  Det hela är en ytterst subjektiv fråga men frågar du oss anser vi att Dentway är en av de ledande tillverkarna när det kommer till segmentet för tandblekningsremsor. Vi garanterar således att du inte kommer bli besviken när du använder deras white strips!

 • Hur använder man Whitening Strips?

  När det kommer till användningen av tandblekningsremsor tenderar det hela att vara ganska smidigt att tillämpa. På en generell plan applicerar man en varsin remsa på de övre – respektive nedre delen av käken. Därefter låter man remsorna ligga kvar under den tid som anges av tillverkaren i fråga.

 • Bör man borsta tänderna innan man använder sig av White Strips?

  Svaret är ja. Man måste alltid borsta tänderna ordentligt innan man applicerar tandblekningsremsor. Det hela hjälper till att avlägsna matrester och andra rester – samtidigt som tandblekningsremsorna i sin tur fastnar lättare på tänderna.

 • Är White Strips farligt?

  Nej, White Strips är helt säker att använda. Det som dock är viktigt att nämnda inom sammanhanget är att kontrollera huruvida innehållet som återspeglas på remsan är godkänt enligt europeisk standard.

 • Hur länge ska White Strips sitta på?

  En behandling tar i regel ungefär 15-20 minuter att genomföra från och med att det hela initieras. Det hela innebär således att man inte behöva ödsla en massa tid på att invänta slutresultatet i och med den korta behandlingsperioden.