Tandblekningspenna

Tandblekningspennan är en av de absolut mest praktiska och användbara metoderna när det kommer till tandblekning hemma i soffan.
Om du aldrig tidigare blekt dina tänder har du förmodligen en rad frågor gällande vad det hela handlar om? 

Med andra ord avses det hela för hemmabruk och ej något som lämpar sig för användning hos professionella kliniker – även om det självfallet förekommer att klinikerna i fråga tillämpar det hela som ett komplement till deras primära behandlingsmetod.

Bästa tandblekningspennorna i Sverige 2024

 • Bästa Blekpenna 2024
 • Snabbaste Resultat
 • Vitare Tänder Garanti
 • Snabba Leveranser
 • Näst Bästa Blekpenna 2024
 • Snabba Resultat
 • Snabb Leverans
 • Billigast I Sverige

Snabb Info om tandblekningspenna:

Själva pennan innehåller en tandblekningsgel som i sin tur ämnar appliceras på tänderna som ett led i att framkalla den bedårande och framför allt vita leendet som vi alla strävar efter att kunna avnjuta. Själva pennan är likvärdig när det kommer till storleken hos en traditionell kulspetspenna. 

Som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i frågan kommer vi i denna guide att förse dig med adekvat och relevant information gällande hur du går tillväga rent konkret för att använda en tandblekningspenna.

Vi kommer även att redogöra för de vanligaste fallgroparna vilka man behöver se upp med – inklusive en rad andra faktorer vilka vi anser man behöver ha kännedom om för att kunna få ut det mesta av tandblekningen.

Konsten att välja rätt tandblekningspenna

Valet av tandblekningspenna avgör vilket slutresultat som man kan förvänta sig av behandlingen. På en generell plan är det svårt att rekommendera ett specifikt varumärke. 

’Det hela härleds till det faktum att de tandblekningspennor vilka erbjuds av de välrenommerade märkena tendera att vara förhållandevis snarlika – både när det kommer till innehåll men även i sättet som tandblekningspennorna återspeglas rent designmässigt.

Vi har dock investerat betydande resurser åt att handplocka endast de bästa tandblekningspennorna vilka återfinns på den svenska marknaden som ett led i att spara in på din tid. Förutom påtagliga tidsbesparingar får du även möjligheten att snabbare komma igång med själva tandblekningsprocessen.

De avvikelser vilka återspeglas mellan de olika varumärken tenderar att återges i form av mängden gel som tandblekningspennorna tillverkas med – men även de ingredienser vilka tillämpas för att producera gelen i fråga.

Testa dig fram

Hur man kommer fram till den varumärke och tandblekningspenna som lämpar sig adekvat för ens egna behov är något som i sig är ytterst subjektivt. Många användare tenderar dock att prova på flera olika varumärken för att komma fram till vad som lämpar sig för just för deras behov.

Det ska understrykas dock att bara för att ett visst varumärke lämpar sig för en grupp individer behöver det hela ej innebära per automatik att samma varumärke kommer visa sig vara adekvat för ens egna behov.

Bland de mest sålda

Några av de mest sålda varumärkena när det kommer till tandblekningspennor inom Sveriges gränser återges av Dentway. Produkten i fråga är peroxidfri, samtidigt som den innehåller sodiumperboarat för att kraftfullt kunna motverka missfärgningar och fläckar på tänderna.

Faktum är att denna tandblekningspenna utsågs som den bästa under flera tester vilka ägde rum under 2024. Det hela påvisades förse användaren med det bästa resultatet under en användningsperiod om 14 dagar i jämförelse med konkurrerande varumärken.

Förutom ovanstående är Dentaworks pennan även 100% veganvänlig, samtidigt som den heller ej testats på djur. Produkten följer förstås alla de regler vilka i sin tur återges av den Europeiska unionen (EU).

En modern och beprövad blekningsmetod

När man bestämmer sig för att använda en tandblekningspenna kommer man att få ta del av en modern metod när det kommer till tandblekning. Det hela återges i from av en hög nivå av smidighet i kombination med förhållandevis enkel applicering.

En annan aspekt som det hela tenderar att relateras till är det faktum att tandblekningspennan är ytterst enkelt att ta med sig – något som i sin tur innebär att den får plats även i de mest trånga fickorna.

Med andra ord kan man välja att tillämpa det hela oavsett om man för närvarande sitter på flyget, bussen eller tåget – förutsatt att man känner sig bekväm med att tillämpa själva tandblekningsprocessen i det allmänna utrymmet förstås.

En annan stor positiv aspekt med tandblekningspennor är att man heller ej behöver bemöda sig med att använda remsor och skenor – även om de sistnämnda visat sig vara betydligt mer kraftfullare – framför allt när det kommer till mer kraftiga missfärgningar.

Det rekommenderas att man har en mindre spegel i kombination med rinnande vatten. Förslagsvis återfinns dessa hos de flesta toaletter vilka återges hos de publika transportmedlen – något som i sin tur innebär att du kan bleka tänderna i lugn och ro utan att nyfikna ögon inspekterar det hela!

Öka chansen för bästa resultat

En tandblekningspenna förser dig med bästa möjliga resultat om du tidigare blekt tänderna på egen hand. Dock är inte det enda premissen för att lyckas med det hela utan tänderna måste även uppfylla vissa kriterier för att det hela ska mynna ut i den förväntade slutresultatet.

Framför allt bör tänderna återges av missfärgningar vilka i sig inte är för ingjutet i emaljen – samtidigt som man säkerställer att man inte har några hål i en eller flera av tänderna vid tiden som blekningen tillämpas.

Om man dock inte har aktivt genomfört blekning av tänderna på egen hand med hjälp av en tandblekningspenna måste man ändå reservera sig för att slutresultatet kanske inte blir perfekt första gången.

Man måste således ha en stor dos av tålamod när det kommer själva processen. Faktum är att den svenska talesättet “övning ger färdighet” aldrig varit mer adekvat än vid användning av tandblekningspennan!

Bättre tandblekning med en blekpenna

Vill du ta del av en mer noggrannare blekning bör du använda dig av gelpennan ett par gånger per dag – ända fram till dess du är nöjd med resultatet Du får dock räkna med att det hela kan ta uppemot cirka 14 dagar!

Naturligtvis är det helt och hållet individuellt och beroende på hur tänderna ser ut till en början. Har du däremot genomfört en tandblekning tidigare kan du räkna med att en applicering räcker för att du ska få tillbaka tandfärgen du är ute efter.

Vad är för- och nackdelar med tandblekningspennor?

När det kommer till tandblekningspennor väger de positiva aspekterna betydligt tyngre inom sammanhanget i jämförelse med de negativa delarna. För att man dock ska kunna förbli objektiv inom sammanhanget behöver man även diskutera de negativa elementen.

Med det skrivet kommer vi härnäst att fokusera på att redogöra både för de positiva och de negativa delarna när det kommer till tandblekningspennor för att du enklare ska kunna bilda dig en uppfattning huruvida det hela lämpar sig adekvat för dina behov.

Fördelar med en tandblekningspenna

Precis som vi nämnde initialt i detta kapitel existerar det en rad aspekter när det kommer till tandblekningspennor där några av de primära återges i form av följande punkter:

 • Enkelt att applicera: Själva behandlingen kräver minimalt med tid där det hela kan slutföras inom en period om maximalt 20 minuter – något som gäller även för alla de vilka aldrig tidigare blekt tänderna på egen hand!
 • Portabel och praktisk: Tandblekningspennor är på grund av den kompakta storleken ytterst portabla och smidiga att ha med sig. Det hela innebär att den enkelt får plats även i de minsta väskorna.
 • Effektiv: En av de primära anledningarna till att tandblekningspennan blivit omåttlig populär är förstås att den visats sig vara ytterst effektiv när det kommer till att projicera den via leendet hos vederbörande.
 • Ytterst skonsam: Tandblekningspennan är ytterst skonsam – framför allt när det kommer till beprövade varumärken. Det hela innehåller heller ej peroxid, ett ämne som kan komma att orsaka irritation och andra negativa biverkningar hos vederbörande.
 • Prisvärdheten: Tandblekningspennan är betydligt mer lämplig sett ur ett ekonomiskt synpunkt – framför allt med tanke på att behandlingar hos de auktoriserade tandblekningsklinikerna tenderar att vara exceptionellt kostsamma!

Nackdelar med en tandblekningspenna

Precis som med allt annat existerar det ett antal negativa aspekter vilka vi anser att man behöver ha kännedom om innan man bestämmer sig för att nyttja en tandblekningspenna:

 • Appliceringsprocessen: Det kan vara ytterst jobbigt att behöva hålla munnen vidöppen under längre period. Framför allt riskerar vissa individer att drabbas av kramper och smärta – något som i sin tur kan komma att äventyra själva behandlingen.
 • Mindre effektivt: En tandblekningspenna är mindre effektiv i jämförelse med andra blekningsmetoder. På en prismässig nivå anses den befinna sig en bit ifrån tandblekningsremsor.
 • Varierat resultat: En tandblekningspenna kommer endast bleka de synliga tänderna samt de delar där gelen appliceras. Det hela innebär att man kan få ta del av ett ytterst varierande resultat beroende på hur man lyckats applicera det hela.

Självklart kan det finnas andra positiva och negativa element vilka härleds till användningen av en tandblekningspenna för blekning av tänderna hemma. Dock anser vi att ovanstående redogör för de flesta vilka man behöver ha i åtanke när det kommer till ämnet i fråga!GUIDE: Hur du bleker tänderna med en tandblekningspenna

Genom denna enkla guide så bleker du dina tänder effektivt och enkelt med en tandblekningspenna. Du kan använda valfri tandblekningspenna från våra rekommenderade produkter och följa denna guide.

Verktyg: Valfri Tandblekningspenna från vår lista

Du behöver: Tandborste, Tandkräm

Tid: 20 minuter

Borsta tänderna

Borsta tänderna noga och skölj munnen med vatten när du är klar med tandborstningen. Om det behövs använd också tandtråd för att rengöra mellan tänderna.

Applicera pennans gel på tänderna

Nu ska du applicera gelen som finns i tandblekningspennan med hjälp av pennan. Rita på alla tänder du vill bleka.

Vänta en stund

Vänta cirka 20 minuter och sedan skölj munnen med vatten. Grattis till dina nya och mycket finare tänder!

Vem lämpar sig en tandblekningspenna för?

Oavsett om du har erfarenhet av att bleka tänderna sedan tidigare eller ej behöver man ej bekymra sig för användningen av en tandblekningspenna. Självklart är det en stor fördel om du redan använt en tandblekningspenna sedan tidigare- men det hela är dock inget krav för att kunna bleka tänderna!

Tandblekningspenna är ett utmärkt val om man saknar tålamodet med krävande processer vilka involverar krångel med tandskenor. Faktum är att vem som helst kan egentligen använda sig av en tandblekningspenna i och med att det hela är förhållandevis ytterst enkel att tillämpa.

Den primära fördelen med tandblekningspennan – förutom det faktum att den är enkel att använda – är att den även tenderar att vara betydligt mer kostnadseffektivt. I jämförelse med att besöka en tandklinik där man får blekningen utfört kan det hela komma att skilja sig åt flera tusenlappar!

En tandblekningspenna kan dock ej erbjuda samma resultat som en mer långvarig behandling. I stället rekommenderas man att tillämpa tandblekningspennan i samband med intervjuer eller när du ska träffa någon speciell!

Blekningspennor – Vad innehåller de?

Ovanstående är förstås en ytterst subjektiv fråga och beror främst på tillverkaren i fråga. På en generell plan utgörs varje blekningspenna som i sin tur ämnar nyttjas till att bleka tänderna hos vederbörande.

Innan man bestämmer sig för att beställa hem en tandblekningspenna måste man först ta reda på huruvida tillverkaren i fråga faktiskt följer de uppsatta EU-reglerna gällande de ingredienser som används för både pennan och den gel som används.

En annan aspekt som dykt upp på senare år är det faktum att utvalda varumärken kan ha testat sina produkter på djur. Just därför måste man säkerställa att produkten i fråga ej explicit testat på djurlivet.

En rekommendation är att alltid beställa tandblekningspennor från välrenommerade återförsäljare. Det hela säkerställer att man slipper få hem en produkt som i värsta fall kan orsaka allvarliga biverkningar där slutresultatet kan bli allt än det önskade.

Vill mana vara helt säker på det hela ska man endast välja att köpa tandblekningspennor vilka erbjuds av auktoriserade återförsäljare inom rikets gränser. Dessa återspeglar sig vanligtvis i form av apotek och tandkliniker.

Som kund har man således ett stort ansvar att undersöka de produkter man ämnar använda sig av för tandblekning som ett led i r att garantera att de både är hälsosamma men rättar sig efter de moraliska riktlinjer som samhället återspeglas av idag.

Vad är det som skiljer tandblekningspennor från övriga metoder?

I en tandblekningspenna finns alltså samma blekningsgel som du nyttjar till tandskenor för samma ändamål. En betydlig skillnad återges i form av att tandblekningspennan lämpar sig som ett adekvat alternativ som är betydligt mer smidigare och snabbare än behovet av att ha tandskenan i munnen under längre perioder!

En annan stor fördel gentemot andra tandblekningsmetoder är att man behöver spendera minimalt med tid – samtidigt som man får möjligheten att ägna sig åt andra aktiviteter utan att behöva sitta och vänta på att det hela ska verka!

Det som talar emot tandblekningsremsor är att slutresultatet kan visa sig bli sämre om du inte har blekt tänderna tidigare. Speciellt om du för närvarande är föremål för ganska stora missfärgning eller fläckar.

Anledningen till det hela är att med en blekningspenna är det lite svårare att få till ett tunt och jämnt lager av gelen i samband med appliceringen, något som i sin tur leder till att blekningen kan komma att bli ojämn. Tandblekningspenna lämpar sig således betydligt bättre till att bleka enstaka tänder.

Finns det tillfällen då du inte ska använda dig av en blekpenna?

När du bestämmer dig för att använda dig av en tandblekningspenna för hemmabruk innebär det hela att du i sin tur får möjligheten att få fram den eftertraktade vita och ljusa leendet – under kortast möjliga tid.

Man måste dock komma ihåg att endast beställa hem produkter från seriösa aktörer. Det är således av yttersta vikt att aldrig falla för frestelsen att beställa hem produkter av okänt ursprung eftersom den kan resultera i form av ytterst allvarliga biverkningar.

I och med att godkända och beprövade varumärken är godkända för bruk innebär det hela att de även uppfyller de riktlinjer som EU satt upp. Man bör dock ej behöva oroa sig så länge som man beställer från auktoriserade återförsäljare vilka uteslutande säljer godkända tandblekningsprodukter.

Skulle du dock känna dig minsta lilla osäker rekommendera vi att du kontaktar din tandläkare och rådgör med hen innan du bestämmer dig för att använda en viss produkt som ett led i att bleka tänderna på egen hand. 

Har du haft besvär och problem med tänderna eller tandköttet bör du också ha som regel att rådfråga din tandläkare innan du bestämmer dig för att bleka tänderna. Har du mycket missfärgningar på dina tänder bör du fundera på att ett nyttja ett annat betydligt mer effektiv alternativ för att slutresultat ska bli det önskade.

Andra metoder för tandblekning

Förutom att använda sig av tandblekningspennor existerar det ett antal andra beprövade metoder vilka man kan använda sig av för att få fram den bedårande ljusa leendet. Härnäst kommer vi att redogöra kortfattat för de vanligaste vilka du kan välja att nyttja som komplement till tandblekningspennan:

 • Blekning hos tandläkaren: Det kan knappas komma som en överraskning att det bästa resultatet återspeglas i form av behandling vilka erbjuds av tandläkare. Dock är även kostnaden för det hela betydligt högre – något som i sin tur att metoden i fråga endast lämpar sig för de med välfyllda plånböcker!
 • Blekning hemma i soffan: Den ideala blekningsmetoder för alla de som önskar göra det på egen hand – hemma i soffan! Vanligtvis tillämpas det hela i from av en startkit som återges i form av en blekningsgel i kombination med skenor. Man fyller helt enkelt skenorna med gelen och har på sig det hela under natten.
 • Blekning med remsor: En annan populär blekningsmetod som lämpar sig adekvat för hemmabruk. Det hela återspeglas i form av att man placera en remsa på övre och undre delen av käken. Man låter sedan resorna ligger kvar under den aviserade perioden medan man kan ägna sig åt andra aktiviteter.
 • Blekning med ultraviolett ljus: Den dyraste varianten återges i form av blekning med laser eller ultraviolett ljus. Det hela kräver dock specialmaskiner vilka endast återfinns hos utvalda kliniker. Dock kvarstår resultatet av det hela under en period om 2-5 år beroende på hur väl man tar hand om tänderna!

Viktiga sista tips

Även om vi försett dig med en rad nyttiga tips anser vi det var befogat att dela med oss några avslutande tankar som ett led i att förbereda dig inför vad som komma skall!

 • Blekning av tänder skall alltid utföras i samråd med en legitimerade tandläkare. Idag existerar det en rad varumärken vilka säljer billiga former av blekmedel. Dessa tendera att vara producerade av ganska starka kemikalier – något som i sin tur kan komma att orsaka skador på emaljen.
 • Man bör alltid låta tänderna undersökas av en legitimerad tandhygienist för att säkerställa att man ej har några hål i tänder. Om man vid tiden som man bleker tänderna har en eller fela hål kan det hela komma att resultera i kostsamma skador på tänderna.
 • Undvik behandlingar vilka erbjuds via skönhetssalongerna. Även om det hela kan vara billigare än ett besök hos tandläkaren är vederbörande utbildade inom det hela samt måste enligt lag tillämpa säkra metoder vid blekning.
 • Du rekommenderas alltid att undvika att bleka tänderna om du för närvarande är gravid eller ammar. Det hela härleds till det faktum att de ämnen som återges i blekmedlet kan komma att inverka negativt på spädbarn.
 • Om man för närvarande medicineras mot en åkomma får man ej tillämpa produkter vilka innehåller blekmedel innan man rådgjort med en läkare gällande hur man ska förhålla sig till det hela.

Slutord

För att sammanfatta det hela måste man räkna med att en tandblekningspenna har mest verkan om man har ont om tid. Om man vill säkerställa att slutresultatet blir mer enhetligt och som man förväntas sig är det bättre att använda sig av en tandblekningskit.

Det sistnämnda förser en med ett betydligt mer jämnare resultat. Har man dock aldrig blekt tänderna förut kan en tandblekningspenna lämpa sig adekvat som en inkörsport för det hela. En annan aspekt man behöver ha i åtanke är skicket på tänderna för närvarande.

För de individer vilka har ytterst missfärgade tänder kan det var svårt att beskåda några adekvata resultat från behandlingen av tandblekningspenna. Just därför bör man förhålla sig till det hela med försiktighet för att ej riskera besvikelse i samband med att behandlingen slutförs.

Man måste även komma ihåg att alltid beställa produkter från välrenommerade varumärken. Helst bör tandblekningspennan man använder sig av vara godkända för användning inom EU för att undvika att få i sig olika former av skadliga ämnen.

Kontentan i det hela är att tandblekningspennan är en lämplig och adekvat alternativ till betydligt mer kostsamma blekningsprocesser. Det hela kan således lämpar sig idealt för alla de individer vilka aldrig tidigare blekt tänderna eller saknar den tid som krävs för att genomgå en betydligt mer krävande behandling!

Frågor och svar om tandblekningspenna

 • Vad är en tandblekningspenna?

  En tandblekningspenna är utseendemässigt likt en kulspetspenna. Dock så skiljer det hela sig åt i form av att i stället för bläck återspeglas pennans innehåll av den gel som används för att bleka tänderna.

 • Hur stor är en tandblekningspenna?

  En tandblekningspenna är storleksmässigt lika stor som en traditionell kulspetspenna. Dock återges designen i form av en mini-pensel som tillämpas som hjälpmedel för att kunna applicera gelen på tänderna hos vederbörande

 • Är en tandblekningspenna enkel att använda?

  Användningen av en tandblekningspenna är en förhållandevis enkel och smidig företeelse. Den huvudsakliga delen återges i from av att man trycker ut gelen – varav man applicerar det hela på tänderna. Det hela lämpar sig således idealt även när du befinner dig på språng eller resande fot!

 • Vem har bäst tandblekningspenna?

  När det kommer till varumärken existera det en rad olika aktörer vilka erbjuder snarlika produkter. Om vi får dock välja ut ett specifikt varumärke som vi anser håller en hög klass är det Dentaworks som vårt val.

 • Vad kostar en tandblekningspenna?

  När det kommer till kostnaden för en tandblekningspenna beror det hela främst på vilket varumärke man köper. Dock får man räkna med en spann om 300 kr – 400 kr beroende på den valda återförsäljaren.

 • Hur länge innan jag ser resultat?

  När det kommer till den tid man får vänta för att beskåda resultatet av behandlingen tendera det hela återspeglas ganska omgående. Dock kan slutresultatet komma att variera beroende på individen i fråga.